• Marketing waar marketing voor bedoeld is.

  “Het is mijn doelstelling organisaties in staat te stellen om waarde te creëren voor hun klanten.”

Worstel jij met je marketing?

 • Klanten

  Lukt het je niet om de juiste klanten te vinden?

 • Naamsbekendheid

  Is je naam nog onbekend in de markt en de omgeving?

 • Kennis

  Heb je niet de benodigde kennis van marketing in huis?

 • Markt

  Heb je het gevoel de aansluiting te missen in de markt?

Marketing voor bedrijven die het anders willen –
professioneel, snel en concreet

Marketing concreet maken

Vaak blijft het met standaard consultants bij het afleveren van een adviesrapport. Zo’n rapport verdwijnt dan in een la en dan gebeurt er niets. Het plannen en de uitvoering is net zo belangrijk. Het volledige proces. Dus marketing concreet maken. Van analyse tot strategie en van strategie tot en met creatie.

Eén aanspreekpunt

Eén aanspreekpunt die het overzicht en controle heeft over het hele marketingproces. Geen advies op afstand of online programma dat je het helemaal zelf moet doen maar iemand die zich met een frisse blik helemaal inleeft in de organisatie.

Samenwerking

Oprechte verbinding. Want zo ontstaat er een mensgerichte samenwerking. Samen bepalen we de richting. Zorgen voor voldoende draagvlak binnen de organisatie. Zo ontstaan er gevoel van eigenaarschap bij de medewerkers wat de productontwikkeling en processen voor betere dienstverlening ten goede komt.

Betekenisvol worden voor je klanten

Ik ben er voor bedrijven en ondernemers die het anders willen. Die een visie willen creëren voor de lange termijn. Die waarde willen realiseren voor hun klanten. Want met alleen een korte termijnfocus, acteren op toevalligheden die op je pad terecht komen en wat kortzichtige marketingcommunicatie kom je tegenwoordig niet ver meer. Door snel veranderende omstandigheden is er meer dan ooit behoefte aan visie en richting.

Echte bedrijven hebben zo’n visie en luisteren naar hun klanten. Die vinden de aansluiting en streven naar een duurzame lange termijn relatie met hun klanten. Want dat is waar het om gaat. Je bouwt hiermee een goede fundering voor je verdere marketingactiviteiten.

De basis op orde brengen. Koers bepalen, plannen opstellen en dan actie! Scherp krijgen wat klanten echt willen en dan je producten, diensten en alle processen daarop afstemmen. Zorgen dat er een goede fundering staat en dat daarna aan alle onderdelen binnen de klantreis is nagedacht. Want dan ben je  betekenisvol voor je klant en staan ze voor je in de rij.

Ik ben er om je hierbij te helpen!

Zo gaat het in zijn werk

1. Het onderzoek

Goed onderbouwd tot een oplossing komen begint met een gedegen onderzoek en analyse. Hier wordt de basis gelegd voor de toekomstige doelstellingen en strategieën die jouw onderneming houvast en richting gaan geven.

Tijdens deze eerste stap worden de onderneming, de afnemers, de bedrijfstak, de concurrenten en de distributiekanalen onder de loep genomen. Het resultaat geeft een goed beeld over de situatie van jouw onderneming en de positie in de markt en omgeving.

2. De Confrontatie

Nu is het tijd om, op basis van de analyse uit de vorige fase, de spreekwoordelijke spiegel voor te houden. Waar ben je goed in en waar liggen je zwakke punten. Maar ook welke kansen en bedreigingen zijn er nu en welke zijn er in de toekomst te verwachten voor de organisatie. En hoe kan je dit allemaal tegen elkaar afwegen?

Innovatie en creativiteit gaan hierin een belangrijke rol spelen als startpunt voor de strategieontwikkeling en merkpositionering.

3. Koers zetten

In deze fase gaan we de koers uitzetten. Met de conclusies uit de Confrontatiefase bepalen we de doelstellingen en strategieën op zowel ondernemings- als marketingniveau. Vragen als op welke markten moeten we actief zijn, hoe willen we ons onderscheiden en hoe willen we ons merk positioneren komen aan bod.

Als de koers eenmaal is bepaald dan gaan we kijken wat er nodig is om daar te komen. Dit resulteert is een tactisch plan waarin staat hoe we het product, de prijs, de promotie en distributie gaan inzetten en welke doelstellingen we hieraan gaan koppelen.

4. Let’s start the journey

In deze fase is tijd voor actie! Wat op tactisch beslissingsniveau is vastgesteld wordt nu omgezet in een concreet operationeel actieplan. Voor product, prijs, promotie en distributie worden afzonderlijk acties geformuleerd en uitgevoerd. Dit kunnen zowel online als offline activiteiten zijn.

Meer over mezelf
en mijn werk

Achtergrond

Ik kenmerk mijzelf als oplossingscreatief, analytisch en communicatief to-the-point. Goed abstractie vermogen wordt gecombineerd met snel schakelen en operationele sturing. Conceptueel en operationeel sterk, van strategie tot uitvoering!

In het verleden heb ik diverse commerciële, operationele en klantgerichte werkzaamheden verricht in de zakelijke dienstverlening. Twintig jaar ervaring opgedaan als Product Manager en Business Proces Manager.

Na een lange sabbatical, die in het teken stond van reizen door Zuid Amerika en persoonlijke ontwikkeling ben ik nu actief als zelfstandig Marketing Consultant, verantwoordelijk voor projecten voor het ontwikkelen van strategische en operationele marketingplanning.

Waarmee kan ik je helpen?

Ik ben voor een breed scala aan marketingvraagstukken in te schakelen:

 • Een compleet traject (zoals hierboven omschreven)
 • Ad interim opdrachten als:
  • product manager
  • Marketeer
 • Losse consults met betrekking tot:
  • Productstrategie
  • Prijsstrategie
  • Innovatie
  • Promotie
  • Distributiebeleid
  • Online marketing (E-mail marketing, SEO, Social Media)
  • Content marketing

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je kennis maken? Je kan mij via allerlei wegen bereiken. Het snelste is een berichtje sturen via onderstaand contact formulier.

Telefonisch kan natuurlijk ook. Je kan mij bereiken op 06-50658973.

1 + 4 = ?

© Copyright Frank Bleys 2018 |